Møde i Holsted Lokalråd

torsdag, den 5. marts 2020 kl. 19.00

i Medius Holsted.

Mødeplan 2020: 14/5, 18/8, 7/10 og 16/12

Afbud: Hanne og Brian

DAGSORDEN

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

   2. Siden sidst

Intet

 

   3. Minigolfprojektet (se 2 vedhæftede tilbud)

Der skal aftales et møde med tilbudsgiverne

Brian, Rud, Lars og Leif deltager i mødet.

Jan udarbejder et forslag til at inddrive pengene fra de der har givet tilsagn.

 

   4. Visionsplan for Holsted 2020 (se vedhæftede)

Visionsplan med referat på de enkelte punkter, vedhæftet.

 

   5. Skulptur (speedwaycykel) i Vestergade/Esbjergvej

Der er sendt ansøgning til Region Syddanmark om brug af arealet i Vestergade/Esbjergvej.

 

   6. Værested/ klub for unge/Samarbejde med SSP

Mona har været i kontakt med SSP (Bjørbæk). Evt. samarbejde med de nye ejere af Trælasten omkring et sted hvor de unge ”utilpassede” 13-17-årige kan være.

 

   7. Eventuelt

Leif orienterede om projektet gå-maraton i Vejen Kommune, hvor der er lagt op til at man sammenlagt går maratondistancen over 4 aftener i hver af de 4 byer Vejen, Rødding, Jels og Holsted. Vi vurderer at det vil være svært at få folk til at tage rundt til alle 4 byer, men vi opfordrer fra lokalrådet til at folk i Holsted møder op den 24. april og deltager lokalt.

Der er generalforsamling i Holsted Forskønnelsesforening den 24. marts, hvor det skal vise sig om der møder folk op, som vil fortsætte foreningen.