Møde i Holsted Lokalråd

torsdag, den 14 maj 2020 kl. 19.00

hos Brian på Tulipanvej 5.

Mødeplan 2020: 18/8, 7/10 og 16/12

Afbud: Mona

DAGSORDEN

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

   2. Siden sidst

Holsted Film optages 25. maj efter den tidligere fremsendte plan

Kommunens byggeri af legeplads bag Fakta, er startet op

Frede tager kontakt til Henning Aaskov ang. overtagelse af foreningen Holsted Handler.

Vi afventer fortsat besked fra Region Syddanmark ang. mulighed for at opsætte speedwaycyklen ved Vestergade/Esbjerg Hovedvej.

Shelteren er bygget i anlægget, dog har vi ikke fået tilladelsen endnu.

Bænke imellem ABC og Centralhotellet, er under opsejling.

 

   3. Bestyrelsesarbejdet i lokalrådet

Arbejdet i lokalrådet blev drøftet.

Frede tager over som fungerende formand indtil næste bestyrelsesmøde den 18/8

 

   4. Minigolfprojektet 

Minigolfudvalg: Rud, Lars, Leif og Brian

Brian: forhandler med Blåbjerg Leg omkring pris

Leif: Kontakter kommunen ang. byggetilladelse

Jan: undersøger mulighederne for momsfritagelse

Der skal forsøges at skaffe yderligere midler fra firmaer i byen ved salg af sponsorater i form af træer, Før vi udsender opkrævninger på de bidrag borgere og firmaer har lovet til projektet, afventer vi at Danmark kommer lidt mere i gang over på Corona, flere forventes tilbage på deres arbejde omkring 8. juni.

 

   5. Fremskyndelse af kommunale renoveringsopgaver, renovering af Højmarksvej og hjørnet Rosenvænget/Storegade

Hanne spørger Signe fra kommunen om springvandet ved hjørnet af Rosenvænget/Storegade.

Leif spørger Vejen Forsyning omkring renovering af kloaker på Højmarksvej

 

   6. Evt. nye projekter i Holsted

Der er fremsat forslag hos kommunen om, at der afsættes kr. 200.000 i budgetår 2021, som kan søges af de 3 lokalråd Brørup, Rødding og Holsted.

 

 

   7. Eventuelt

Leif tager billeder af forfaldne huse og fremsender til kommunen med henblik på nedrivningspuljen.