Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. december 2019 kl. 18.00 på Centralhotellet.

Mødet indledes med en lille jule-spisning.

Mødeplan 2020:  Årsmøde 18/2, 4/3, 14/5  18/8,  7/10  og  16/12

DAGSORDEN

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

  1. Siden sidst

Jan: tal med Signe om skæve flagstænger i Østergade og Storegade, Syd.

Jan: der mangler overdækning af bænke (som Kaj har) vedr. projektet ved Torvet

Kaj har shelter til anlægget, men der mangler godkendelse, sagen ligger hos kommunen

 

  1. Filmprojekt om Holsted

Firmaer har betalt, de skal have en besked om, at vi venter til foråret. Frede afventer en liste fra film-selskabet

 

  1. Minigolfprojektet

Der træffes afgørelse om pladsen i januar hos kommunen

Det besluttes at lokalrådet bevilger kr. 50.000 til projektet

Peter Pagh vil godt sponsorere planter til minigolfbane

Når vi får en tilbagemelding fra kommunen, sætter vi os sammen og træffer beslutning hvem der skal lave det og frivilligt arbejde.

  1. Smuk Holsted

Fotosats opsat på vinduer hos ”Åskov”. Malerier er udstillet hos tæppehandleren. 300 løg er plantet i kummerne på torvet. Forslag om nyt stormøde omkring Smuk Holsted til foråret, for at få gang i endnu mere og få nye ideer, endte i at vi tager det sammen med generalforsamlingen/årsmødet.

  1. Udsmykning af rundkørsler i Holsted

Projektet ligger hos kommunen og efterfølgende hos politiet

Det undersøges om vi kan finde alternative placeringer. Jan undersøger hos regionen om muligheden for at opsætte udsmykningen med speedwaycyklen på Hjørnet (spidsen) Vestergade/Hovedvejen

Der skal også forespørges om der kan komme beplantning på rundkørslen. (uanset udsmykning)

 

  1. Mødeplan 2020, incl generalforsamling/årsmøde

Godkendt

 

  1. 8.         Generalforsamling 2020. På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein. Suppleanter: Lars Bay og Mona Christensen

Ændringsforslag om at ændre indkaldelse til årsmøde, så vi ikke er bundet til udtrykket ”lokal ugeavis”

Fællesspisning til årsmødet den 18. februar. Der udstedes billetter som kan afhentes hos OK.

Ideer til Smuk Holsted

 

  1. Eventuelt