Siden sidst

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 18. februar 2020 kl. 17.00 på Centralhotellet

 

Mødeplan 2020:  5/3,  14/5,  18/8,  7/10  og  16/12

 

DAGSORDEN

 

  1. Siden sidst.

Midtpunkt har taget initiativ til et arrangement for ældre, med henblik på fastholdelse af deres kørekort i længere tid. Lokalrådet bevilger kaffe og kage til arrangementet.

De små blomsterkummer, som netop er opsat, vurderes at være for små, og de skal enten erstattes af andre større, eller sættes i grupper á f.eks. 3 sammen.

Smuk Holsted har plantet 1.000 tulipanløg.

Vi har modtaget tilladelse fra kommunen, til at anvende arealet foran Højmarksskolen til minigolfanlæg. Vi skal selv sørge for de nødvendige tilladelser til selve projektets opførelse.

 

  1. Kommende generalforsamling.

Forslag til ændring af vedtægter vedhæftet.

Jørgen Bruun indstilles af bestyrelsen som dirigent.

 

  1. Eventuelt.

Intet

 

 

                                                       Underskrifter