Beretning Holsted Lokalråd 2018

Lokalrådets bestyrelse har været involveret i følgende projekter i 2018:

Holsted Energi Park - Vi er interesseret i at udpege folk til den fond, som skal etableres i Hol-sted.

Vi arbejder stadigvæk med rundkørsler i Holsted, status på sagen er: Vi mangler produk-tionspris på udsmykning og derefter bliver der sendt ansøgning til kommunen.

Anlæggelse af legepladsen nedenfor Fakta - skulle nu være tættere på end nogensinde før - dejligt.
I forhold til legepladsen ved åen, så er lokalplanen godkendt og miljøstyrelsen har godkendt en reduktion af åbeskyttelseslinjen, så nu kan vi endelig komme i gang. Nu er det bare mig Signe, der skal have sendt det i udbud. Forhåbentlig kan vi komme i gang med etableringen i starten af foråret.

Fællesspisninger har vi haft 2 vellykket arrangementer den 22. juni og den 26. oktober på Cen-tralhotellet med det formål at skaffe penge til miningolf projektet.

Miningolfbanen her abejder vi nu med at ansøge diverse fonde - Vi har fra vores arrange-menter m.v. tilsagn om kr. 200.000,-

Multikultihaven ved stationen - nogen som ved hvad der sker?

Folkefesten i Holsted - nogen som kender status på det eller er den død igen?

Anlæggets Venner - der er fundet vand og kloak, så hvad er næste step med toilet-bygningen?

Indvielse af cykelstien langs Ribe Landevej.


Vi har afsat penge til brug i 2019:

Etablering af toiletbygning i Anlægget                            30.000 kr. (15.000 ifølge sidste års referat)
Udsmykning af 3 rundkørsler                                         125.000 kr.
Etablering af Multikultihaven i Anlægget                        10.000 kr.
Opstilling af flere bænke i Holsted byerne                     12.000 kr.
Udgifter til Foder til dyrene i Anlægget                           10.000 kr.
Annoncer af møder med lokalgrupper                             7.000 kr.
Afholdelse af møder med lokalgrupper                            5.000 kr.
Møder tiltag som gavner Holsted området                      5.000 kr.
Der arbejdes videre med minigolfbaner i Anlægget   250.000 kr.


Vi har ansøgt om et nyt tilskud fra Vejen Kommune i 2019 på kr. 35.000,-


Til slut vil jeg takke lokalrådets øvrige medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år.


Brian Thaysen