Formandens beretning 2019

Beretning Holsted Lokalråd 2019

 

Lokalrådets bestyrelse har været involveret i følgende projekter i 2019:

Rundkørsler i Holsted:

Afventer svar fra Politiet og kommunen omkring af skulpturer

En mulighed er også at få dem beplantet

 

Legepladsen ved Fakta:

 

Anlæggets venner:

 

Minigolfbanen:

Ny placering

Økonomi

 

Aktivitetshus (tidligere Rådhus):

 

SMUK Holsted:

Vinduer ved Aaskov

Blomster krukker og bede

Rengøring af fortove

Trailer

Malerier i vinduerne hos Kjeldsen Tæpper

 

Holsted Erhverv og Handel:

Afventer svar omkring samarbejde

 

Film projekt:

5. maj 2020 skal der optages

 

Fra sidste årsmøde:

Var der et ønske om en bænk i Vestergade/Skoleplantagen – som nu er ført ud i livet.

 

Indkomne forslag:

Ejvind Andreasen

 

Vi har ansøgt om et nyt tilskud fra Vejen kommune i 2020 på kr. 35.000,-

 

Til slut vil jeg takke lokalrådets øvrige medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

 

Brian Thaysen